Konferenciák

Egyesületünk a velünk együttműködő szervezetekkel (Öveges József Tanáregylet, Sík Sándor Tanáregylet, SZÉL - Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesülete, TEKIOE - Történelmi Egyházak Középiskolai Igazgatóinak Országos Egyesülete) évente legalább egy könferenciát rendez, amellyel a pedagógusok szakmai tudásának gyarapítását, a hivatástudat erősödését segítjük neves előadók segítségével.

Az elmúlt évek konferenciái:

 • A magyarságtudat–keresztény elkötelezettség (2005)
 • A nevelés hatása a lelkiismeret és a személyiség fejlődésére (2006)
 • Keresztény értékek a szekularizált világban (2006)
 • Szent Erzsébet üzenete a ma emberének (2007)
 • Keresztények felelőssége és Európa (2007)
 • A biblia és a nevelés (2008)
 • Szent Pál apostol útja (2008)
 • Felelősségünk a teremtett világért (2009)
 • Szent Ferenc, a pedagógus (2009)
 • Tehetséggondozás a mindennapok gyakorlatában (2010),
 • Hogyan dolgozzunk a frusztrációnkkal (2011)
 • Hogyan szeressük jól a gyermekeket? (2011)
 • A pedagógus életút (2012)
 • Közösség és értékteremtés - a roma kisebbség integrációja az oktatásban (2012)
 • A pedagógus e-portfólió (2013)
 • Az erkölcsi nevelés intézményeinkben (2013)
 • Az egyházi intézmények hozzájárulása a tanulók felsőoktatási eredményességéhez (2014)
 • Fejlődjünk, hogy fejleszthessünk (2014)
 • Testi-lelki egészség (2015)
 • Felvilágosult önérdek vagy fenntartás nélküli önátadás! (2015)
 • Szent Márton üzenete (2016)
 • SNI diákok nevelése-oktatása (2016)
 • A hatékony kommunikáció eszköztára (2017)
 • „A Korszerű Természettudományos Nevelés Szolgálatában” című közös konferencia